Öppna i webbläsare

Hej

Härmed inbjuds Du till kursen

Hälsa och säkerhet vid svetsning, HSS - Växjö och Ljungby

Målgrupper: Svetsare, svetsopreatörer, svetsansvariga, arbetsledare, svetslärare, produktionschefer/ledare, skyddsingenjörer och skyddsombud.
 
Lärare: Bengt Sjögren, Medicin Dr. och forskare
Övrig medverkande: Air Liquide,  Nederman, Fristad, ESAB, Gigant, Sohlbergs och Stål & Verktyg,  
 
Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Men hur ofta tänker svetsarna på hälsan och riskerna i sitt arbete?
 
Vilka hälsorisker svetsarna utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa samt senaste forskningsresultat inom området belyses av Bengt Sjögren som är läkare och forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Bengt har arbetat med hälsorisker kring inandning av partiklar och gaser vid svetsning sedan 1970-talet och är ordförande i Svetskommissionens arbetsgrupp som arbetar med hälsorisker vid svetsning.
 
Ett antal personliga skyddsutrustningar/hjälpmedel ställs ut och presenteras på kursen.
 
Program
  • Hälsorisker vid svetsning – Bengt Sjögren
  • Personliga skyddsutrustningar – Fristad & ESAB
  • Fika och rundvisning – Stål & Verktyg / Sohlbergs
  • Ventilation och punktutsug vid svetsning – Nederman
  • Säker gashantering vid svetsning – Air Liquide
  • Ergonomi och utformning av svetsarbetsplatser - Gigant
  • Diskussion och kursutvärdering.

HSS-kursen den 13 nov hos Stål & Verktyg i Växjö 

HSS-kursen den 14 nov hos Sohlbergs i Ljungby:


Aktuella svetskurser!


Weld on Sweden anordnar kurser för Dig och ditt företag där Du vill!

Weld on Sweden

Videum Science Park,

351 96 Växjö

Om oss

Våra utbildningar

Vårt kursutbud

Referenser

Kontakt

Avsluta prenumeration