Öppna i webbläsare

Hej

Härmed inbjuds Du till utbildningen

Internationell svetskonstruktör, IWSD

Kursstart den 21 jan 2019.

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning, svetsansvarig samt IWE, IWT och IWS. 
 
En internationell svetskonstruktör, IWSD, är en elitkonstruktör med spetskompetens inom konstruktion och beräkning av svetsade produkter. Personer med IWSD-kompetens har stora karriärmöjligheter så som ansvarig svetskonstruktör, svetskonstruktionsledare, svetsproduktutvecklare, svetsleverantörsutvecklare, svetsproduktionsberedare, svetsinköpare m.fl.
 
Kursplan finns för två nivåer:
 • Internationell svetskonstruktör på standardnivå IWSD-S
 • Internationell svetskonstruktör på omfattande nivå, IWSD-C.
Utbildningen omfattar totalt 7 moduler. Varje modul består av 25 lektionstimmar och genomförs under en tredagarsträff.
 
IWSD-S består av fyra moduler:
 • Modul 1: Svetsteknik
 • Modul 2: Hållfasthetslära
 • Modul 3: Konstruktion av svetsade produkter
 • Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion
IWSD-C består av tre moduler:
 • Modul 4: Konstruktion av svetsförband
 • Modul 5: Konstruktion av svetsade plåtstrukturer
 • Modul 6: Design for Purpose of Welded Structures
Träffar
 • IWSD-S: vecka  04, 07, 12 & 16, 2019.
 • IWSD-C: vecka 21, 25 & 32, 2019.

Plats: Huvudort Växjö. Flera orter, där kursdeltagarna kommer ifrån, kan bli aktuella. 

Internationellt diplom
Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet "International Welded Structures Designer", IWSD.
 
Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade inbjudan, IWSD 2019 (PDF).

Vill Du endast gå delar av utbildningen? Det går bra att anmäla sig till enstaka moduler!

Varmt välkommen!

Mvh, Ali Bahrami


 

Svetsteknik för stålbyggare - STB

12-13 mars 2019, Stockholm

Kursen ger grundläggande kunskaper i tillämpning av EN 1090-2 och ISO 3834 för svetsning av stålkonstruktioner. I kursen blandas teori med demonstrationer och deltagarna övar i bl.a. att upprätta en svetsplan och en kontrollplan.


 

Konstruktion av svetsade produkter, SK12

1-4 april 2019, Göteborg

Kursen ger grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbands hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade produkter. 


 

Svetsade stålkonstruktioner, SK2B

11-12 juni 2019, Stockholm

Kursen ger grundläggande kunskaper i analys och dimensionering av svetsade konstruktioner inom stålbyggnad.


 

Svetsutvärdering med FEM, SK4

1-3 okt 2019, Göteborg

Kursen ger ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner ska lösas med en rimlig arbetsinsats.


Kursböcker och programvaror - Skaffa dem utan att gå kursen!

Du kan köpa kursböckerna via Weld on Sweden eller Techstrats Web Shop!

        

     


Weld on Sweden anordnar kurser för Dig och ditt företag där Du vill!

 

Weld on Sweden

Videum Science Park,

351 96 Växjö

Om oss

Våra utbildningar

Vårt kursutbud

Referenser

Kontakt

Avsluta prenumeration