HäLSORISKER VID SVETSNING, HRS

När: 15 jun 14:00 - 16 jun 10:00

Ett gränsvärde för svetsrök behövs!

Målgrupper: Svetsare, svetsoperatörer svetsansvariga, arbetsledare, svetslärare, produktionschefer/ledare, skyddsingenjörer och skyddsombud

Datum och tid: Kurslängden är 2 timmar och genomförs vid två tillfällen, onsdagen den 15 juni kl. 14-16 och upprepning på torsdag den 16 juni kl. 10-12.
Vid anmälan meddela oss i vilket av kurstillfällena Du vill delta.
Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 14, Växjö samt online via Teams
Lärare: Bengt Sjögren, specialistläkare i yrkesmedicin och medicine doktor.

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Men hur ofta tänker svetsarna på hälsan och riskerna i sitt arbete?

Kursen beskriver flera sjukdomar som kan uppträda vid svetsning: Lungödem, astma, kronisk bronkit, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lunginflammation, lungcancer, hjärtsjukdom, påverkan på nervsystem och foster. 

Syftet med denna utbildning är att belysa vilka hälsorisker svetsarna utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa samt senaste forskningsresultat inom området, som motiverar ett gränsvärde för svetsrök.

Läraren Bengt Sjögren är läkare och forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Bengt har arbetat med hälsorisker kring inandning av partiklar och gaser vid svetsning sedan 1970-talet och är ordförande i Svetskommissionens arbetsgrupp som arbetar med hälsorisker vid svetsning.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Registration for the course can be made directly to me or via the web

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to register for individual course modules/days.

Registration for the course is binding but can be transferred to another person.

Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!


Kursblad

Du kan läsa mer om utbildningen, priset mm i den bifogade HRS-inbjudan (PDF).