OPTIMERING AV SVETSFöRBAND MHA NYA APPAR, SKA

När: 04 maj 09:00 - 05 maj 16:00

Målgrupp: Beräkningsingenjörer och mekanik konstruktörer

Datum och tid: tis-ons den 4-5 maj 2021 kl. 9-16
Plats: : Weld on Sweden, Växjö samt online direktsändning för distansdeltagare!
Lärare: Teknisk Lic. Bertil Jonsson, Berjo-WeldDesign AB
Denna kursen anordnas i samarbete med Uniso Technologies AB

Syftet med kursen är att studera hur geometriska data påverkar spänningen och livslängden i svetsens olika punkter och hur man kan optimera utformningen av svetsen.

Många publicerade riktlinjer om utmattningsstyrkan (FAT) använder nominella påkänningar och ger därmed tveksam noggrannhet för generella fall vid uppskattning av livslängden. I denna kurs används istället ENS-metoden (Effective Notch Stress Method) med detaljerade och grundläggande fakta om utmattning i svetsar.

Många publicerade riktlinjer om utmattningsstyrkan (FAT) använder nominella påkänningar och ger därmed tveksam noggrannhet för generella fall vid uppskattning av livslängden.

I denna kurs används istället ENS-metoden (Effective Notch Stress Method) med detaljerade och grundläggande fakta om utmattning i svetsar. En översikt av ”International Institute of Welding (IIW) Recommendations” ingår också. Som stöd används två nyligen utvecklade applikationsprogramvaror (APPar): Weld Joint Analyser som översätter den nominella metoden till ENS-metoden och Weld Optimizer som ger förslag på optimering av kälfogar. Ett antal fall från IIW behandlas på kursen.

Deltagarna uppmanas att ta med sina egna svetsfall och typiska problemställningar och analysera dem på kursen.

Förkunskaper: Användning av de nyutvecklade APParna innebär att FE-modellering och beräkningar görs automatiskt och man behöver ingen direkt FE-kunskap, vilket gör kursen lämplig både för beräkningsingenjörer och konstruktörer. I övrigt är det bra med allmän kännedom om utmattningsdimensionering enligt någon standard.

Program

Dag 1: – Allmänna råd från IIW-rekommendationer och andra publikationer. – Filosofifrågor, – Beräkningsmetoder: – Whöler-kurvor för utmattning. – Effective Notch metoden (ENS) och nominella metoden i detalj. – Lastbeskrivning. – Demo APP-1, Weld Joint Analyzer: Lösning av något IIW-fall. – Inverkan av tjocklek, medelspänning, restspänningar och förhöjd temperatur. – Sannolikhet, karakteristiska & medianvärden. – Kvalitetsfrågor. – Demo APP-2, Weld Optimizer: Optimering av svetsar och lösning av ett IIW-kälfogsfall 

Dag 2: – Räknestuga mha de två APParna. 
Förmiddag: övningar med APP-1, Weld Joint Analyzer: Lösning av olika IIW-fall samt deltagarnas egna fall . 
Eftermiddag: övningar med APP-2, Weld Optimizer: Optimering av svetsar och lösning av olika IIW-kälfogsfall.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!


Kursblad

Du kan läsa mer om utbildningen i den bifogade SKA-kursinbjudan (PDF).