INTERNATIONELL SVETSKONSTRUKTÖR PÅ OMFATTANDE NIVÅ, IWSD-C

När: 14 okt 09:00 - 19 dec 16:00

Målgrupp: Internationell svetskonstruktörer på standardnivå, IWSD-S

Träffar: Två 4-dagarsträffar den 14–17/10 och 16–19/12 - 2024 samt en distansdag.
Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 14, Växjö och online sändning för distansdeltagare.
Lärare: Prof. Zuheir Barsoum och Tekn. Lic. Bertil Jonsson

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare.

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och hög utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.

IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen.

IWSD-C består av tre moduler enligt nedan och genomförs under två 4-dagarsträffar samt en distansdag.

  • Modul 4: Utformning av svetsförband

  • Modul 5: Utformning av svetsade plåtkonstruktioner

  • Modul 6: Utformning av ändamålsenliga svetsade konstruktioner

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Registration for the course can be made directly to me or via the web

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to register for individual course modules/days.

Registration for the course is binding but can be transferred to another person.

Kursblad

Du hitter mer info om utbildningen, kursprogrammet, priset mm i den bifogade IWSD-C 2024 -kursinbjudan (PDF).


Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!