KONSTRUKTION AV SVETSADE PRODUKTER MED SVETSTEKNIK FÖR KONSTRUKTÖRER, SK2-WFD

När: 19 nov 09:00 - 27 nov 16:00

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning.

Datum och tid: tis-ons den 19–20 & 26–27 nov 2024 kl. 9-16
Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 14, Växjö samt online via Teams!
Lärare: M.Sc. Claes Olsson, Techstrat of Sweden och M.Sc./IWE Ali Bahrami, Weld on Sweden

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller till exempel att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbandets hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter.

Kursens första dag ägnas åt svetsteknik för konstruktörer och behandlar bl.a. svetsmetoder, material, svetsklasser och svetsbeteckningar.

Kursen behandlar sedan utformning med hänsyn till belastningar bl.a. utmattning, dimensionering, egenspänningar och deformationer. En stor del av kursen behandlar konstruktiv utformning av svetsade produkter och ett antal exempel på bra och dåliga konstruktionslösningar tas upp till gemensam diskussion.

Program

Dag 1: Svetsteknik för konstruktörer, WfD.

Dag 2: Grundläggande om konstruktiv utformning av svetsade produkter.

Dag 3: Utformning av statiskt belastade svetsade konstruktioner.

Dag 4: Utformning av svetsade konstruktioner utsatta för utmattningslaster.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Registration for the course can be made directly to me or via the web

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to register for individual course modules/days.

Registration for the course is binding but can be transferred to another person.

Kursblad

Du hittar mer info om utbildningen, kursprogrammet, priset mm i den bifogade SK2-WfD-inbjudan (PDF).


Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!